FOKUS-Samlinger

Fokus-Samlinger er et tilbud til alle spillere i Soon Tennisklubb som ønsker å satse på tennisen og gjerne spille turneringer utenfor klubben.

 

Krav som må oppfylles av spilleren for å kunne være med er:

1. God OPPFØRSEL(Fair Play) mot seg selv, medspillere, motspillere, dommere og turneringsanvarlige, trenere og foreldre...

2. God FOKUS, være til stede her og nå. Ta imot beskjeder og plukk opp baller raskt

3. God INNSATS, forsøke å gjøre ditt beste uansett hvor bra/dårlig du spiller på trening eller i kamp. Fighte uansett stilling.

4. Trene tennis minst to ganger i uken og fys. minst en gang i uken

5. Være mellom 6 og 19 år

6. Ha et ønske om å bli så god som DU kan...!

7. Være nysgjerrig, stille spørsmål og prøve deg frem. Kjenne, føle og tenke igjennom hva du gjør og hvorfor...


Vi deler inn fokusgruppa inn etter nivå og alder.

1. Rødt nivå 6-8 år

2. Oransje nivå 8-10 år

3. Grønt nivå 10-12 år

4. Gult Nivå 12-19 år

Alle spillere som er med i FOKUSGRUPPA får ekstra oppfølging og tilbud i form av bla. samlinger internt og eksternt.

Første samling blir på Oslo Tennis Arena nå i høst.

  • Her skal spillerne få en analyse av teknikken på samme måte som Casper Ruud og de andre landslagspillerne i Norge!
  • I tillegg skal vi bruke tid på å lage interne regler med spillernes egne ord.
  • Invitasjon blir sendt ut til de spillerne som vi mener oppfyller kravene og som vi ser er interesserte på treningene. Skulle det være spillere som ikke blir invitert, men som har lyst til å være med så er vi klare for dialog! Vi ønsker jo å ha med flest mulig :-)
  • Kostnadene ønsker vi å holde nede og det vil ikke koste noe ekstra å være med i FOKUSGRUPPEN, men for samlinger ol. vil det bli en  egenandel.

Trenerne for fokusgruppen er Thomas og Andreas. Vi vil også bruke eksterne trenere som bla Øivind Sørvald(Norges Tennis Forbund) og Mike Barrell (Director of evolve9 i Storbritania).

Thomas har hovedansvaret for Grønt og Gult nivå og Andreas har hovedansvaret for Rødt og Oransje nivå.

Bare å ta kontakt om du ønsker å vite mer.

Thomas L Baker

Mobil 938 24 892

E-post thomas@sontennisakademi.no


Andreas Hammer Haugteien

Mobil 45 15 70 00

E-post andreas@sontennisakademi.no


Se terminliste for samlingsdatoene.


ALL INFO PÅ DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING OG IKKE ALT ER NØDVENDIGVIS HELT KORREKT ENNÅ.

STA logo


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.