ØNSKER DU Å SPONSE SOON TENNISKLUBB?


Har du lyst å bidra til det positive arbeidet STK gjør for tennisen og for barne- og ungdomsarbeidet i Son og Vestby? Klubben søker nye sponsorer som har lyst til å være med og løfte arbeidet ytterligere.

Soon Tennisklubb er i vekst. I januar 2013 åpnet ny, flott tennishall med to baner, noe som betyr at tennis endelig har blitt en helårsidrett i Vestby kommune, til glede for både barn, ungdom og voksne. Klubben har i tillegg fire utendørs grusbaner og en fastdekkebane ved Spa Hotellet i Son.

Ny hall betyr mer aktivitet. “Tennis etter skolen” har for eksempel blitt svært populært blant de aller yngste. Veldig mange barn spiller nå tennis i hallen på ukentlig basis gjennom dette tilbudet og med erfarne trenere som instruktører. Klubben har ambisjoner om enda mer breddeaktivtet for de aller yngste i tiden som kommer.

Bredde er i det hele tatt et nøkkelbegrep for klubben. Tennis er nok ikke den idretten folk flest assosierer med breddeidrett, men nettopp derfor er det viktig for klubben å vise at tennis er for alle, på lik linje med andre idretter.

Klubben satser på tenniskurs i alle alderssegmenter og har et svært erfarent trenerteam gjennom Andreas Hammer Haugteien og Thomas Leif Baker. Å få til enda mer aktivitet både i hallen og på utebanene gjennom blant annet større og mindre tennisturneringer, vil også være en prioritert oppgave framover.

Økt ambisjonsnivå og bedre klubbfasiliteter betyr også at kostnadene for klubben øker i takt med større inntektsmuligheter. Klubben er derfor i en fase hvor vi nå går mer aktivt til verks for å få til samarbeidsavtaler med det lokale næringsliv. Å inngå et sponsorsamarbeid med Soon Tennis vil være et godt og tydelig signal om at virksomheten din støtter opp om det lokale idrettslivet, samt barne- og ungdomsarbeidet i Vestby kommune.

Generelt tenker klubben veldig fleksibelt rundt sponsoravtaler, ut fra hva som er kundens ønsker og behov - og å tilpasse avtalene deretter.

Vi håper dette kan være av interesse og at vi kan komme i dialog om et samarbeid!


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.