STRØTIMER

Når hallen og utebanene er ledig, kan både medlemmer og ikke-medlemmer bestille strøtimer.

Timer bestilles via Matchi og betales direkte på nett.

Priser Tennishallen:

Gyldig fra 01.09.2022

 
Strøtimer:
Strøtimer bestilles via Matchi og betales direkte på nett.
Klippekort 10 timer
 (booking kun av en time ad gangen)Pris per bane og time:MedlemmerAndre
Kun for medlemmer
Mandag-fredag 06:00-15:00200300
1800 kr/10 timer
Mandag-torsdag 15:00-22:00250340

Fredag 15:00 - 22:00210320

Lørdag-søndag 06:00-22:00200320

Alle dager 22:00-06:00190300


Halvpris for Barn og Juniorer

UTEBANE:


Medlemmer

Andre

Alle dager 

Gratis

200 pr banetime

Hvordan bestille strøtimer?

Bestilling av strøtimer betales med betalingskort samtidig som banen bestilles. Når du er logget inn, gjør som følger:

1. Finn en ledig time og trykk på den for å bestille 

2. Velg Book

3. Fyll ut informasjonen som etterspørres

4. Notér den 5-sifrede pinkoden. Koden benytter du til å åpne opp låsen i hallen  

5. Bestillingen er nå gjennomført Vennligst merk at reservering kan skje inntil 10 dager frem i tid. Reservert time kan senest avbestilles kl. 24 kvelden før. NB! Det tilkommer en avgift på 12,50,- ved avbestilling.

NB! Det er sensorer i hallen som gjør at lyset blir slått på ved bevegelse (forutsatt at man har booket en time). Det må være bevegelse på banene for at sensorene skal registrere bevegelsen, det er altså ikke tilstrekkelig med bevegelse i garderobeområdet. Dersom det ikke er bevegelse på banen i løpet av 25 min, vil lyset slå seg av igjen, og det vil da være av i ca 10 minutter for å avkjøles før det ev. slås på igjen. Hver bane styres separat.

Notér den 5-sifrede pinkoden som vises ved bestilling. Den benytter du til å åpne opp låsen i hallen, og kan kun benyttes intil 15 minutter før tidspunktet du har bestilt en bane, og frem til timen er ferdig: