STYRET I SOON TENNISKLUBB

Styret består av følgende medlemmer og ansvarsområder fra 2021:


Styreleder | Jonas Hedum | leder@soontennis.no | 952 76 900  

Økonomi og medlemmer | Eivind Kolderup | eivind@soontennis.no | 473 72 339

Informasjon og media | Gro Janine Steensby| gro_steensby@outlook.com ) | 909 40 021

Turneringer og arrangementer | Jannicke Martens | jannicke.martens@recover.no | 922 41 022

Baner | Ronny Knudsen | g503rk@gmail.com | 405 41 311 

Drift og vedlikehold | Lars Kalleberg | lars.kalleberg@mycall.no | 930 67 115

Sponsorer og støtteordninger | Kirsi Andersstuen | kirsi@andersstuen.com | 916 44 681 

IKT og systemer | Johan Henæs | johan@henes.no | 971 72 022 (varamedlem)

Prosjekt utvidelse av anlegget | Kenneth Terkelsen | kenneth.terkelsen@coop.no | 90 47 59 06 (varamedlem)Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.