STRØTIMER

Når hallen og utebanene er ledig, kan både medlemmer og ikke-medlemmer bestille strøtimer.

Timer bestilles via Matchi og betales direkte på nett.

Prisene for strøtimer er som følger:

HALLEN:

Medlemmer

Andre

Mandag-fredag 06:00-15:00

180

260

Mandag-torsdag 15:00-22:00

230

290

Fredag 15:00 - 20:00

195

290

Lørdag-søndag 06:00-22:00 

170

260

Alle dager 22:00-06:00

170

240

UTEBANE:

Medlemmer

Andre

Alle dager 

Gratis

200 pr banetime

Hvordan bestille strøtimer?

Bestilling av strøtimer betales med betalingskort samtidig som banen bestilles. Når du er logget inn, gjør som følger:

1. Finn en ledig time og trykk på den for å bestille 

2. Velg Book

3. Fyll ut informasjonen som etterspørres

4. Notér den 5-sifrede pinkoden. Koden benytter du til å åpne opp låsen i hallen  

5. Bestillingen er nå gjennomført Vennligst merk at reservering kan skje inntil 10 dager frem i tid. Reservert time kan senest avbestilles kl. 24 kvelden før. NB! Det tilkommer en avgift på 12,50,- ved avbestilling.

NB! Det er sensorer i hallen som gjør at lyset blir slått på ved bevegelse. Det må være bevegelse på banene for at sensorene skal registrere bevegelsen, det er altså ikke tilstrekkelig med bevegelse i garderobeområdet. Dersom det ikke er bevegelse på banen i løpet av 25 min vil lyset slå seg av igjen og det vil da være av i ca 10 minutter for å avkjøles før det ev. slås på igjen. Hver bane styres separat.

Notér den 5-sifrede pinkoden som vises ved bestilling. Den benytter du til å åpne opp låsen i hallen, og kan kun benyttes intil 15 minutter før tidspunktet du har bestilt en bane, og frem til timen er ferdig:

Powered by: Bloc